Główna > Oferta ubezpieczeń

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW POŁUDNIOWEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH - SIGMA

PRZYGOTOWANY PRZEZ SOPOCKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA

         Biuro Usług Ubezpieczeniowych GALANT ma przyjemność przedstawić Państwu unikatowy program grupowego ubezpieczenia na życie, przygotowany specjalnie dla wszystkich osób które nie mają możliwości zawarcia takiego ubezpieczenia w zakładzie pracy lub ich ubezpieczenie nie jest satysfakcjonujące.

Program dedykowany jest wszystkim, którzy ukończyli 15 lat a nie ukończyli 65 roku życia. 

Na tym ubezpieczeniu jedna osoba to już grupa.

Wariant ubezpieczenia

Wariant  

       I

Wariant

      II  

Wariant

    III

Wariant 

    IV

Zakres ubezpieczenia
Wysokość świadczeń wypłacanych
Zgon Ubezpieczonego do 65 roku życia
12 000zł
16 000zł
18 00 zł
22 000zł
Zgon Ubezpieczonego po 65 roku życia   6 000zł   8 000zł   9 000zł 11 000zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia
24 000zł
32 000zł
36 000zł
44 000zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku po 65 roku życia 12 000zł
16 000zł
18 000zł
22 000zł
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym do 65 roku życia ubezpieczonego
36 000zł
48 000zł
54 000zł
66 000zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku
      240 zł
    320 zł
    360 zł
     440 zł
Zgon małżonka
    6 000zł   8 000zł   9 000zł 11 000zł
Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
    9 000zł 12 000zł 13 500zł 16 500zł
Zgon dziecka
    1 800zł
  2 400zł
  2 700zł
  3 300zł
Zgon rodzica lub teścia Ubezpieczonego
    1 100zł
  1 500zł
  1 700zł
  2 100zł
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
    2 400zł
  3 200zł
  3 600zł
  4 400zł
Urodzenie się dziecka
       500zł     700zł     800zł    1 000zł
Urodzenie martwego noworodka
    1 200zł
  1 600zł
  1 800zł
   2 200zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (wariant podstawowy) jeżeli pobyt w szpitalu był dłuższy niż 4 dni*

    50 zł/

    25 zł

   60 zł/

   30 zł

   70 zł/

   35 zł

   70 zł /

   35 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (zakres rozszerzony)**
   3 000zł
  4 000zł
  4 500zł
   4 500zł
Suma ubezpieczenia
   6 000zł  8 000zł  9 000zł

11 000zł

Składka miesięczna
   35 zł   40 zł   50 zł    60 zł

* W rocznicę polisy w roku, w którym ubezpieczony kończy 65 lat życia świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego ulega ograniczeniu do zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

** Poważne zachorowanie ubezpieczonego (zakres rozszerzony) obejmuje: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty. W rocznicę polisy w roku w którym Ubezpieczony kończy 65 lat życia świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ulega ograniczeniu do wystąpienia niewydolności nerek i przeszczepu narządu oraz poparzenia.